zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.

Projekty społeczne

ZP20 / Projekty społeczne / Monitoring ICT


Do potrzeb informacyjnych, które są przedmiotem działania naszego Partnera, należy między innymi informacja publiczna. Im bardziej dostęp do niej jest powszechny i szeroko otwarty, tym większa jest transparentność działania sektora publicznego. Papierkiem lakmusowym tej transparentności mogą być przetargi przeprowadzane w oparciu o prawo zamówień publicznych. Z racji na doświadczenie naszego Partnera oraz nasze z zakresu teleinformatyki oraz cyfryzacji chcemy się przyjrzeć procesowi zakupowemu w ochronie zdrowia.


Na opiekę zdrowotną i teleinformatykę, które traktowane są jako obszary innowacyjne, w ostatnich latach przeznacza się bardzo duże środki finansowe. W kolejnych perspektywach finansowych - gdy na rynek zaczną trafiać pieniądze z nowej puli środków unijnych - te zakresy są również wymieniane jako istotny cel finansowania. Warto wiec wziąć pod lupę wydatki na teleinformatykę w ochronie zdrowia na podstawie postępowań przetargowych.


Przy współpracy Fundacji Instytut Mikromakro będziemy analizować warunki postępowań zakupowych w trybie zamówień publicznych dotyczących zamówień ICT (Information and communications technology) w sektorze ochrony zdrowia. Aktualnie zbieramy i porządkujemy szczegółowych dane z wszystkich przetargów we wskazanym zakresie. W analizie wykorzystamy także dane historyczne. Analizy będą dotyczyć warunków formalnych i technicznych oraz konkurencyjności postępowań na poziomie dokumentów przetargowych i wyników przetargów.


Po przeprowadzeniu analizy mamy zamiar wytworzyć wnioski i rekomendacje kierowane przede wszystkim do Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC), Ministerstwa Zdrowia (MZ) oraz organizatorów przetargów i firm uczestniczących w przetargach (beneficjentów postępowań). Planujemy także przygotowanie interpelacji poselskich związanych z przedmiotem projektu. Wyniki projektu zostaną zebrane w formie raportu, który zostanie przekazany do wszystkich kluczowych dla zamówień publicznych instytucji.


Podjęte działania mają służyć kontrolowaniu jednostek medycznych (głównie szpitali), korzystających ze środków publicznych. Dążymy do eliminowania złych praktyk, do zapewnienia transparentności oraz konkurencyjności zakupów oraz wprowadzenia regulacji w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargach publicznych, które będą zapobiegać działaniom korupcyjnym.